Mr Fix formidler små jobber

Trenger du hjelp til en liten jobb ?

Småjobber og hjelp i hjemmet

Du kan utbetale inntil 6000 kroner i året i skattefri lønn til en annen privatperson som utfører arbeid for deg hjemme, på hytta eller på bilen.

For at du skal kunne benytte deg av denne skattefrie ordningen må alle kriteriene under oppfylles:

  • Regelen om 6000 kroner gjelder for hver husstand, ikke for hver person i husstanden
  • Arbeidet skjer i hjemmet, på hytta eller på bilen
  • Du betaler som privatperson, ikke som et firma
  • Du avtaler direkte med den som jobber for deg
  • Den som jobber for deg har ikke firma i samme bransje
  • Den som tar oppdraget kan kun ta et par slike jobber i året, blir det mer regnes dette som næringsvirksomhet

Som privat forbruker kan du betale noen til å hjelpe deg med småjobber i hjemmet som snømåking, gressklipping, vasking etc for inntil 6000 kr i året skattefritt. Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er ment som en forenkling for oppdragsgiverne (du som privatperson), og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere (nabojenta, barnebarn etc) skal få inntekt som ikke skal skattlegges.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/smajobber-og-tjenester/

Småjobber kan bli til virksomhet

Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftspliktig.

Kontakt Skatteetaten dersom du er i tvil. Dersom aktiviteten er mer hobbypreget, inkluderes som oftest flere momenter i den konkrete vurderingen, for eksempel om man har inntekt fra annet arbeid. I regelverket er det ikke en beløpsgrense for når en aktivitet blir til virksomhet. Det blir alltid en konkret vurdering i hvert tilfelle av hvorvidt den samlede aktiviteten oppfyller de generelle vilkårene for å drive virksomhet.

Mottatt lønn fra småjobber? Sjekk skattemeldingen

Hvis din arbeidsgiver har sendt a-melding til Skatteetaten om lønn for arbeid i hjemmet under 6 000 kroner, eller lønn fra skattefrie organisasjoner under 10 000 kroner (fra 2016), vil beløpet likevel kunne være utfylt i skattemeldingen din som skattepliktig inntekt.

Da må du stryke beløpet i skattemeldingen din. Rettelsen er nødvendig for at du skal unngå at lønnen blir skattlagt. Du kan dermed ikke benytte deg av leveringsfritak for skattemeldingen.